Renovatie

Is uw installatie aan vernieuwing toe? Of heeft u een woning gekocht en het keuringsverslag is negatief? Ik zorg voor uw elektrische renovatie van start tot aan de (her)keuring.